Veelgestelde vragen portretprijs

Wie kan meedoen aan de competitie?

Deelname staat open voor een ieder (schilders of tekenaars of beeldhouwers), die in Nederland werkzaam of gevestigd is of die de Nederlandse nationaliteit bezit. Bij inschrijving moet de deelnemer 18 jaar of ouder zijn. Om in aanmerking te komen voor de jong talent prijs moet de deelnemer 30 jaar of jonger zijn.

Is er een thema verbonden aan de Portretprijs?

Nee, de Portretprijs wordt altijd georganiseerd zonder thema. Dit is al zo sinds de eerste editie in 2017. In 2018 organiseerden we een Weekend van het Portret - deze weekenden geven we altijd wel een thema. 

Hoe werkt de selectieprocedure?

Het ingebrachte werk wordt beoordeeld. Er kunnen maximaal 3 werken per kunstenaar worden aangemeld. De organisatie van stichting DNP benoemt een jury die bestaat uit tenminste zeven personen uit het beroepsveld. De jury beoordeelt de portretten eerst digitaal. De geselecteerde portretten worden vervolgens 'live' beoordeeld tijdens de selectiedag. De best beoordeelde 50 werken worden genomineerd voor de portretprijs en zullen worden geëxposeerd in Slot Zeist. Kunstenaars die geselecteerd zijn, zullen worden verzocht hun werk beschikbaar te stellen ten behoeve van de expositie van stichting DNP.

 

 

Zijn er voorwaarden aan het werk wat ingebracht wordt?

Het ingebrachte werk moet een schilderij, werk op papier, beeldhouwwerk, reliëf of een combinatie hiervan zijn op basis van een zitting of een studie naar het leven. Portretfoto’s, video’s en films komen niet in aanmerking. Het tweedimensionaal werk mag niet groter zijn dan 250 bij 250 cm. Alle werken die hieraan niet voldoen zullen niet in aanmerking komen voor beoordeling. Het driedimensionaal werk mag maximaal 25 kg en 65 cm hoog zijn. Alle werken zwaarder of hoger komen niet in aanmerking voor beoordeling.

Wanneer moet het portret gemaakt zijn?
Het portret dat voor deze editie aangemeld wordt, moet gemaakt zijn na 1 januari 2021. 

Moet het werk anoniem zijn?
Ja, het werk moet anoniem aangemeld worden, zodat de jury niet kan zien wie de kunstenaar is. 

Wat zijn de kosten?

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en willen de inschrijfkosten zo laag mogelijk houden. Het bedrag per aangemeld werk is € 30.

Is het werk verzekerd?

Als een werk is geselecteerd om te laten zien tijdens de selectiedag op 17 april 2023 in Slot Zeist, is het werk verzekerd zodra het afgeleverd is op de locatie. Mocht het werk verolgens niet geselecteerd worden voor de expositie, dan neemt de kunstenaar het werk aan het einde van de dag weer mee naar huis, en is het werk niet meer verzekerd (tijdens transport). 

De werken die geselecteerd zijn voor de expositie blijven in Slot Zeist en zijn tot en met de expositie verzekerd. De kunstenaar is verantwoordelijk voor de verzekering tijdens het transport - zowel heen als terug naar de locatie Slot Zeist.

Is de DNP aansprakelijk voor schade?

De organisatie van stichting DNP is niet aansprakelijk voor schade aan het portret welke ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten, noch voor schade die aantoonbaar te wijten is aan de kunstenaar zelf.

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de online nieuwsbrief over de Nederlandse portretkunst.

* Verplicht veld

Steun ons

Draagt u de Nederlandse portretkunst ook een warm hart toe? Graag nodigen we u uit met een donatie onze projecten te ondersteunen. Kleine bedragen zijn ook van harte welkom. Wanneer u ons steunt door middel van een schenkingsovereenkomst, kunt u tot de helft van uw bijdrage terugkrijgen van de Belastingdienst. Klik voor meer informatie op de knop hieronder.

Word donateur

Top