Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /www/init.inc.php on line 16 Notice: Undefined index: title_extra in /private/templates_c/06ad24482056126c0822511a4d518f7ccb7557a4_0.file.header.tpl.php on line 45 Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /private/templates_c/06ad24482056126c0822511a4d518f7ccb7557a4_0.file.header.tpl.php on line 45 De Nederlandse Portretprijs

Veelgestelde vragen

Wie kan meedoen aan de competitie?

Deelname staat open voor een ieder (schilders of tekenaars of beeldhouwers), die in Nederland werkzaam of gevestigd is of die de Nederlandse nationaliteit bezit. Bij inschrijving moet de deelnemer 18 jaar of ouder zijn. Om in aanmerking te komen voor de jong talent prijs moet de deelnemer 30 jaar of jonger zijn.

Hoe werkt de selectieprocedure?

Het ingebrachte werk wordt beoordeeld. Er kunnen maximaal 3 werken per kunstenaar worden ingebracht. De organisatie van stichting DNP benoemt een Selectiecommissie die bestaat uit tenminste zeven personen uit het beroepsveld. De Selectiecommissie beoordeelt de portretten digitaal. De geselecteerde portretten nemen deel aan een tentoonstelling. Kunstenaars die geselecteerd zijn, zullen worden verzocht hun werk beschikbaar te stellen ten behoeve van de expositie van stichting DNP.

Zijn er voorwaarden aan het werk wat ingebracht wordt?

Het ingebrachte werk moet een schilderij, werk op papier, beeldhouwwerk, reliëf of een combinatie hiervan zijn op basis van een zitting of een studie naar het leven: de kunstenaar zelf moet het hoofdonderwerp zijn. Portretfoto’s, video’s en films komen niet in aanmerking Het tweedimensionaal werk mag niet groter zijn dan 250 bij 250 cm. Alle werken die hieraan niet voldoen zullen niet in aanmerking komen voor beoordeling. Het driedimensionaal werk mag maximaal 25 kg en 65 cm hoog zijn. Alle werken zwaarder of hoger komen niet in aanmerking voor beoordeling.

Wat zijn de kosten?

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en willen de inschrijfkosten zo laag mogelijk houden. Het bedrag per aangemeld werk is € 25.

Is het werk verzekerd?

Het afgeleverde portret moet door de kunstenaars zelf verzekerd worden. De Stichting noch Loods 6 verzekeren de werken.

Is de DNP aansprakelijk voor schade?

De organisatie van stichting DNP is niet aansprakelijk voor schade aan het portret die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten, noch voor schade die aantoonbaar te wijten is aan de deelnemer.